Về chúng tôi


Công ty Cổ phần Đầu tư Angels được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vào ngày 25/05/2016.


TẦM NHÌN

Trở thành trung tâm của hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạoSỨ MỆNH

Đào tạo, thúc đẩy, truyền cảm hứng cho phong trào khởi nghiệp của thế hệ trẻ


GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Đổi mới - Sáng tạo  - Chuyên nghiệp - Đam mê